Barka na Babě

Rozhodli jsme se vyměnit staré dobré vyhlídky za nové, neokoukané. Objevit je a podělit se. Najít nové kousky a nechat tam i pár našich kusů. Protože jsme rádi venku a milujeme hledání tvaru i trávy. Jsme vyhlídři, šéfové výletů, průkopníci v zakopávání o kořeny, blázínci deroucí se mlázím, venkovani. A do akce jsme nasadili zatraceně charismatickou dvojici. Dana a Míšu. Designéra a fotografku, momentálně asi největší experty na tuzemský view-catching na světě. Rozhledny jsou pro zbabělce, oni jdou výš. Zamilujete si je. Budete vyhlížet další díly jejich seriálu, možná i najdete svoje vysněné místo v růžové zahradě. Šestý díl právě začínááá. Tak leťs egoé go a město čau!

#6 NA BABĚ, KŘIVOKLÁT
Autor: Dan Golík, Míša Homolová
Foto: Míša Homolová
Lokace: 2VHJ+3P Křivoklát, Česko

Už několikáté líčení našich zážitků z předešlých vyhlídkových instalací jednomu ze spoluautorů této živé idey VYHLÍDEK (mimo jiné), Radkovi, dalo vzniku ke spontánní výzvě uskutečnit další “vyhlídky” na Křivoklátsku. Od slov k činu neuběhlo mnoho dní. V podzimním prosluněném křivoklátském ránu jsme setkali vzájemně své nálady a přivítali se s dalšími “hosty”, rozespalým Radkovým synem Vaškem a jeho kamarádem Lukášem.

Oba chlapi jako hory. Dvougenerační výprava čtyř mužů v doprovodu fotografující ženy pochodovala vstříc zdejším lesům s jasným záměrem společně nalézt vhodné místo v krajině, kde by instalované zahradní posezení souznělo s prostorem, vzbuzovalo pozornost kolemjdoucích i nutkání spočinout. Po krátké organizační dohodě se už jen zkušeně a svižně připravujeme. Mobiliář připevněn na nosítkách, varný modul z kempingové vestavby Nestbox, suroviny k večeři, krumpáč a motyka připraveny.

S plnou polní vyrážíme k vytipovanému místu. Zbýval jen kousek, když nás přísným tázavým dotazem: “Kam jdete! A co máte v úmyslu s tím vším?!”, zastavil místní správce rezervace Petr se svou ženou na vycházce.

Z krátkého dialogu vyplývá jasná změna, rozhlížíme se po okolí a operativně se radíme. „Tam!“, prstem míří jeden z nás na nedaleké zpola otevřené šípkové houští. Na místě na sebe již spokojeně pokyvujeme: “Ano!”, “Nádhera!”, “Super!”, “Je to vlastně moc dobré místo!”. Houští ožívá činností čtyř mužů.

Obklopení podzimní zbarvující se krajinou si užíváme uvolněné atmosféry přicházejícího soumraku, vaříme, instalujeme.

Zanedlouho povečeříme a spokojení dál jen spočíváme na dřevěném křesílku a stoličce pojmenované jako řada Barka. Ne poslední, ale první večeří NA BABĚ byla uvedena v chod tato šestá vyhlídka.

V neposlední řadě je asi dobré zmínit, že celá akce je zároveň také jakýmsi sociologickým průzkumem spoluobčanů České republiky a zátěžovým testem samotných výrobků bez nutnosti vytváření nějakých simulovaných situací, prostě natvrdo. Proto bude probíhat systematické pozorování těchto míst v toku času.

Každá vyhlídka je označena cedulkou s krátkým představením a informacemi o možném sdílení vašich fotografií.

Krásné zážitky M.D.

 

Pin It on Pinterest